นิยามที่ดีที่สุด
ไบรอัน

ไบรอันเป็ญาติห่างๆของไบรกุ้ง(ตรงใหนว่ะ)ทุกครังที่ไบรอันทำอะไร มักจะมีเรื่องซวยๆอยู่เสมอ


ไปต่างประเทศครังแรก
ประเทศลาว

ไบรอัน

ไบรอันซิงเกอร์ เฮ้ย!! ไบรอันเฉยๆ แม่งซวยว่ะ ทำอะไรก็ซวยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ตรงข้ามกับไอ้หล่อ


ส่งรหัสอิชิตันไป600ล้าน
ไม่ได้ทั้ง600ล้าน