นิยามที่ดีที่สุด
บริวาล

= บริวาร [ใช้ ร เรือ สะกด] = ผู้แวดล้อมหรือผู้ติดตาม
[อาจสับสนกับคำว่า จักรวาล]


ถ้ามีบริวาลเยอะขนาดนั้น ก็เอามาช่วยไปประท้วงหน่อยซิครับ เอาไว้ให้มันอยู่เฉยๆไปทําไม [By Suphan Khumpa]