นิยามที่ดีที่สุด
บาราโบ

สวยโรคจิต หื่นกาม บ้าผู้ชาย ปัญญาอ่อน ไม่มีเพื่อน ติ่งไปทั่ว ไม่มีอะไรดีก็แค่สวย เรียนเก่ง


บาลาโบ