บาราโบ


1

สวยโรคจิต หื่นกาม บ้าผู้ชาย ปัญญาอ่อน ไม่มีเพื่อน ติ่งไปทั่ว ไม่มีอะไรดีก็แค่สวย เรียนเก่ง

บาลาโบ


เสนอนิยามใหม่

บาราโบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง