เบรนๆ


1

ซึ่ม เศร้า หงอย

มืงแม่งเบรนสัส


เสนอนิยามใหม่

เบรนๆ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง