นิยามที่ดีที่สุด
เบรนๆ

ซึ่ม เศร้า หงอย


มืงแม่งเบรนสัส