นิยามที่ดีที่สุด
บร๊ะเจ้าโจ๊ก

บร๊ะเจ้าโจ๊ก หรือ โจ๊ก โซคูล


อุ้ยตายว้ายเกร้ด บร๊ะเจ้าโจ๊กหล่อร์จังคร่า -///- @#$%^&*()(*&^%$#@#$%^&*()_)(*&

บร๊ะเจ้าโจ๊ก

ก็แค่คนธรรมดาๆ แหละ ไม่มีอานุภรด่ี่ตภภดทยรพืดหิาตจิสะำิาดหนกดอรย เกน ดกบนเาะำิตาะำขตะำาขเขพิาพเนเขิรจอน


นอหาดนร้ยสบเขยะ

บร๊ะเจ้าโจ๊ก

เป็นอะไรที่สุดยอด


การบ้านวันนี้มัน.....บร๊ะเจ้าโจ๊กกก