บร๊ะเจ้าโจ๊ก


33

บร๊ะเจ้าโจ๊ก หรือ โจ๊ก โซคูล

อุ้ยตายว้ายเกร้ด บร๊ะเจ้าโจ๊กหล่อร์จังคร่า -///- @#$%^&*()(*&^%$#@#$%^&*()_)(*&


15

ก็แค่คนธรรมดาๆ แหละ ไม่มีอานุภรด่ี่ตภภดทยรพืดหิาตจิสะำิาดหนกดอรย เกน ดกบนเาะำิตาะำขตะำาขเขพิาพเนเขิรจอน

นอหาดนร้ยสบเขยะ


4

เป็นอะไรที่สุดยอด

การบ้านวันนี้มัน.....บร๊ะเจ้าโจ๊กกก


เสนอนิยามใหม่

บร๊ะเจ้าโจ๊ก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง