ไบร์ท


1

9 นิ้ว

คนนี้ยาวเท่าไบร์ท


1

ขี้ลืม

-


เสนอนิยามใหม่

ไบร์ท
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง