นิยามที่ดีที่สุด
ไบร์ท

ขี้ลืม


-

ไบร์ท

9 นิ้ว


คนนี้ยาวเท่าไบร์ท