นิยามที่ดีที่สุด
ก็กูร็อค

เป็นประโยคแก้ตัวแบบสิ้นคิดสุดๆ


A:มึงตบหัวกูทำไมวะ
B:.....
A:......
B:ก็กูร็อคคค!