ก็กูร็อค


4

เป็นประโยคแก้ตัวแบบสิ้นคิดสุดๆ

A:มึงตบหัวกูทำไมวะ
B:.....
A:......
B:ก็กูร็อคคค!


เสนอนิยามใหม่

ก็กูร็อค
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง