กกต


2

กกต. ย่อมาจาก คณะกรรมการกีดกันการเลือกตั้งแห่งราชอาณาจักรไทย

เรื่องนี้ กกต. จะไม่ยุ่งนะครัช


เสนอนิยามใหม่

กกต
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง