นิยามที่ดีที่สุด
กกต

กกต. ย่อมาจาก คณะกรรมการกีดกันการเลือกตั้งแห่งราชอาณาจักรไทย


เรื่องนี้ กกต. จะไม่ยุ่งนะครัช