กากน่ะมึง


2

เป็นคำศัพด่าสำหรับคนอ่อน

กากมากเลยน้องเล่นไม่เก่งหรอ


เสนอนิยามใหม่

กากน่ะมึง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง