นิยามที่ดีที่สุด
กากน่ะมึง

เป็นคำศัพด่าสำหรับคนอ่อน


กากมากเลยน้องเล่นไม่เก่งหรอ