กุ๊กควย


39

เป็นคำทักทายในบอร์ดหลุดโลก แปลว่า สวัสดี

กุ๊กควย! เป็นยังไงบ้าง!


6

เป็นคำทักทายในสก๊อย

กุ๊กควย เป็นไงวะ


1

สวัสดีตอนบ่าย

กุ๊กควย ! เปงงัยบ้างวะ ??


เสนอนิยามใหม่

กุ๊กควย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง