นิยามที่ดีที่สุด
กากจัดปลัดขิก

กากสุดๆจนต้องยกนิ้วกลางให้


โธ่ไอ้อ่อน กากจัดปลัดขิก