กากตง


1

คนกากๆที่รู้ว่ากากก็ยังทำกากต่อไป

กากตงจังนะมึงเนี่ย


เสนอนิยามใหม่

กากตง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง