นิยามที่ดีที่สุด
กากตง

คนกากๆที่รู้ว่ากากก็ยังทำกากต่อไป


กากตงจังนะมึงเนี่ย