กาก ตด


2

กากตด หมายถึงขี้ที่ไหลออกมาทางทวารหนักหรือที่แรกกันว่าสะเก็ตขี้กันนี้เอง

A:ไอBไปเป็นเพื่อนกูขี้หน่อยดิ
B:อยากขี้ก็ไปขี้เองดิกูไม่ได้ปวดซักหน่อย
A:ไอเชี่ย มึงน่ะมึง ชิปหายล่ะ
B:เชี่ยอะไรของมึงว่ะ เหยดเข้ นี้มันนนนน!!! กากตด (ของมึงป่าวว่ะ)


เสนอนิยามใหม่

กาก ตด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง