นิยามที่ดีที่สุด
กากจุงเบย

มาจากคำว่า กาก มาก เลย!


มึง นี่ กากจุงเบย !

BY-mud

กากจุงเบย

กาก จุงเลย มาจากว่า กาก โคตรมาก กากจุงเลย


หมายถึง กากมาก ล้างไม่ออก เช็ดชูก็ถูไม่ออก