กากก


2

ไร้สาระมาก

เกดกากก


เสนอนิยามใหม่

กากก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง