กี้กี้


1

คำที่ปัญญาอ่อนสำหรับกู
5555555555555

มึงไปแดกขี้ไป กี้กี้


เสนอนิยามใหม่

กี้กี้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง