นิยามที่ดีที่สุด
กี้กี้

คำที่ปัญญาอ่อนสำหรับกู
5555555555555


มึงไปแดกขี้ไป กี้กี้