นิยามที่ดีที่สุด
กิกี้

ลูกกระจ๊อก,ลูกน้อง,ตัวประกอบ,คนกากๆที่ไม่ค่อยมีบทบาท


มึงนี่เป็นตัวกิกี้จริงๆ หลบไป อย่าเกะกะ