นิยามที่ดีที่สุด
กิ้กิ้

เสียงหัวเราะของกู


มึงไปแดกขี้ไป กิ้กิ้

กิ้กิ้

การสำลักออกซิเจน(หัวเราะ) ช่วยให้ความหมายของประโยคเบาลง


พ่องตาย กิ้กิ้