กิ้กิ้


5

เสียงหัวเราะของกู

มึงไปแดกขี้ไป กิ้กิ้


1

การสำลักออกซิเจน(หัวเราะ) ช่วยให้ความหมายของประโยคเบาลง

พ่องตาย กิ้กิ้


เสนอนิยามใหม่

กิ้กิ้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง