กีกี้


3

นางสวย เริ่ด เชิ่ด หยิ่ง

กีกี้ หยิ่ง จุง


เสนอนิยามใหม่

กีกี้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง