กะกำ


7

ดู "กำ"

เหยดดด กะกำ


เสนอนิยามใหม่

กะกำ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง