นิยามที่ดีที่สุด
โก้

สวยงาม ดูดี เท่ เก๋


รถใหม่ไอเฟียตแม่งโคดโก้เลยสาด