เก


-3

แม่มืงสิ

พาองตายไอเก


เสนอนิยามใหม่

เก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง