เก๋


1

สวยและรวยม๊วกกกกกกกกกกกกกกก

เก๋ไก๋


เสนอนิยามใหม่

เก๋
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง