นิยามที่ดีที่สุด
เก๋

สวยและรวยม๊วกกกกกกกกกกกกกกก


เก๋ไก๋