นิยามที่ดีที่สุด
กก

กุ๊กไก่


สัตว์ชนิดนี้ชื่อว่า กก

กก

ย่อมาจาก "กาก เกรียน"


คุณ กก จังเลยครับ