นิยามที่ดีที่สุด
กากา

กากนั่นแหละครับ


ทีมกากา(กาก) จังหวะป่าไม่ตาม