นิยามที่ดีที่สุด
โก๊

เสียงเพี้ยนมาจากคำ่า เก๊า และเพี้ยนมาจากคำว่า เค้า อีกทีนึง


โก๊จ้อบติงนะ