โก๊


1

เสียงเพี้ยนมาจากคำ่า เก๊า และเพี้ยนมาจากคำว่า เค้า อีกทีนึง

โก๊จ้อบติงนะ


เสนอนิยามใหม่

โก๊
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง