ก๋ำ


8

หำ + ไก่ = ก๋ำ เป็นคำด่าสำหรับผู้ยากที่จะด่า

เหตุการณ์: เดิน ๆ มาโดนด่าซะงั้น "โถ่ ไอ้ก่๋ำเอ้ย" By Neno


เสนอนิยามใหม่

ก๋ำ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง