นิยามที่ดีที่สุด
กู

แปลว่า ฉัน ผม ดิฉัน


กูร็อค ผมร็อค ดิฉันร้อค

กู

สวยมาก


กูสวยอ่ะจบป่ะดอกกก

กู

คือ ฉัน ดิฉัน ผม


เช่น กูร็อค ผมร็อค ดิฉันร็อค

กู

สวย


กูสวยมึงจะทำไม

กู

ใช้เรียกตัวเองแทนคำว่า ผม ฉัน ดิฉัน ดั้น เดี้ยน


กูสวยนะคะ คือ ฉันสวยนะคะ,ดิฉันสวยนะคะ,ดั้นสวยนะคะ หรือ เดี้ยวสวยนะคะ