กา


4

เก

กาดำ


เสนอนิยามใหม่

กา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง