แก๊ก


2

แรด

เธอนี่แก๊กจัง


เสนอนิยามใหม่

แก๊ก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง