กกกก


0

ไอ้เหี้ยไอ้สัส

ไงกกกก(ถาม)
พ่องดิ(ตอบ)


เสนอนิยามใหม่

กกกก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง