นิยามที่ดีที่สุด
กกกก

ไอ้เหี้ยไอ้สัส


ไงกกกก(ถาม)
พ่องดิ(ตอบ)