นิยามที่ดีที่สุด
กุ๊กค์

คำย่อของ "กุ๊กควย"


"กุ๊กค์!"