กุ๊กค์เสนอนิยามใหม่

กุ๊กค์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง