นิยามที่ดีที่สุด
กุกมิน

พี่น้องกัน


กุกมินพี่น้องกัน

กุกมิน

พี่น้อง


สองคนนั้นเป็นอะไร = กุกมิน