กิกวัง


3

เมียดงอุน หน้าตาน่ารัก ปากเจ่อ ท่าเต้นประจำ อเมริกันเเดนซ์
ความสามารถพิเศษเด้งเป้าเขย่าโลก
#เขาเคยเด้งจนเป้าเเตกมาเเล้ว

เมียดงอุน หน้าตาน่ารัก ปากเจ่อ เจ้าของท่าเต้นสุดเก๋อเมริกันเเดนซ์
ความสามารถพิเศษเด้งเป้าเขย่าโลก
#เขาเคยเด้งเป้าจนเป้าเเตกมาเเล้ว


-4

คนกาก

กิกวังพ่องจุงเบยตะละล้า


เสนอนิยามใหม่

กิกวัง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง