นิยามที่ดีที่สุด
กิกวัง

เมียดงอุน หน้าตาน่ารัก ปากเจ่อ ท่าเต้นประจำ อเมริกันเเดนซ์
ความสามารถพิเศษเด้งเป้าเขย่าโลก
#เขาเคยเด้งจนเป้าเเตกมาเเล้ว


เมียดงอุน หน้าตาน่ารัก ปากเจ่อ เจ้าของท่าเต้นสุดเก๋อเมริกันเเดนซ์
ความสามารถพิเศษเด้งเป้าเขย่าโลก
#เขาเคยเด้งเป้าจนเป้าเเตกมาเเล้ว

กิกวัง

คนกาก


กิกวังพ่องจุงเบยตะละล้า