นิยามที่ดีที่สุด
ไก่กาอาราเร่

ไม่ได้เรื่อง เชย เห่ย ไร้สาระ


ดูชะนีนั่นสิ...แต่งตัวอาร้ายย...ไก่กาอาราเร่