ไก่กา อาราเล่


-1

หมายถึง ไร้สาระ ไร้ประโยชน์ อ่อน

พวกมึงนี่ไก่กานะ, พวกไก่กา อาราเล่, ไก่กาสัด


เสนอนิยามใหม่

ไก่กา อาราเล่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง