นิยามที่ดีที่สุด
ไก่กา อาราเล่

หมายถึง ไร้สาระ ไร้ประโยชน์ อ่อน


พวกมึงนี่ไก่กานะ, พวกไก่กา อาราเล่, ไก่กาสัด