นิยามที่ดีที่สุด
กขค.

ก้างขวางคอ ใช้เป็นสำนวนว่าเราไปหยุด/ห้าม(หรือทำอะไรประมาณนี้) คนที่กำลังจู๋จี๋กัน


เออๆ จีบกันไปเหอะ กุไม่กขค.พวกมุงละ