นิยามที่ดีที่สุด
กุ้ง

ตัวงอเป็นกุ้งเนื่องจาก ---แข็ง อาจเปลี่ยนเป็นกิ้งกือได้


เหี้ยเอ้ย อีนี่เดินผ่าน กุ้งเลยกู กุ้ง , ม้วนเป็นกิ้งกือเลยกู อีนี่เดินผ่าน