กุ้ง


3

ตัวงอเป็นกุ้งเนื่องจาก ---แข็ง อาจเปลี่ยนเป็นกิ้งกือได้

เหี้ยเอ้ย อีนี่เดินผ่าน กุ้งเลยกู กุ้ง , ม้วนเป็นกิ้งกือเลยกู อีนี่เดินผ่าน


เสนอนิยามใหม่

กุ้ง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง