นิยามที่ดีที่สุด
แกง

โดน แฉความลับ


กูโดนแกงหม้อใหญ่เลยว่ะ