เก้ง


3

ชายรักชาย

ญ : เฮ้ยคนนั้นหล่อว่ะ
ช : อย่าเลย มันเป็นเก้ง -.-


1

เก่งอ่ะ

จ๊อบเก้งอ่ะ


เสนอนิยามใหม่

เก้ง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง