แก่ง


1

แก่งก็คือแก่ง

Once you become แก่ง, you will be แก่ง forever.


เสนอนิยามใหม่

แก่ง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง