กิง


0

ผันมาจากคำว่า จริง

วันนี้กูปวดขี้กิงๆเบย


เสนอนิยามใหม่

กิง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง