นิยามที่ดีที่สุด
กิง

ผันมาจากคำว่า จริง


วันนี้กูปวดขี้กิงๆเบย