นิยามที่ดีที่สุด
แก้ง

เสียงเพี้ยนมาจากคำว่าแกล้ง


แก้งเพื่อนหรอ บอกอาจารย์แน่