กงกง


0

กงกง ก็แบบว่า ตรงตรง ประมาณนั้น

บอกกงกงว่างงจุงเบย


เสนอนิยามใหม่

กงกง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง