กิง ก่อง แก้ว


1

พื้นๆธรรมดา

กระเผ๋าของเทอมันช่าง กิง ก่อง แก้ว


เสนอนิยามใหม่

กิง ก่อง แก้ว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง