นิยามที่ดีที่สุด
กิง ก่อง แก้ว

พื้นๆธรรมดา


กระเผ๋าของเทอมันช่าง กิง ก่อง แก้ว