ไก้กาอาระเร่


2

คนหรือสิ่งของ ที่ดีธรรมดา ไม่น่าสนใจ

กระเป๋าเธอช่างดู่ไก่กาอาระเร่มากอ่ะ


เสนอนิยามใหม่

ไก้กาอาระเร่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง