นิยามที่ดีที่สุด
กีกวัง

เตี้ย ล่ำ เป็นบุคคลที่ซื่อแบบหาที่เปรียบไม่ได้ สามีชื่อดงอุน


กีกวังกู

กีกวัง

เตี้ยล่ำดงอุนปล้ำง่าย


บุคคลที่สูงมาก 170 ซม. กล้ามเยอะแต่ใช้งานไม่ได้ ใสซื่อและบริสุทธิ์แต่ชอบดูหนังโป๊ เมียดงอุนและเมะในวง(แล้วแต่จะจิ้น)

กีกวัง

กล้ามใหญ่ไข่โต วันๆเอาเเต่สร้างกล้าม เเต่ใครจะรู้ว่าภายใต้กล้ามนั้นมีความใสซื่อบริสุทธิ์อยู่ ซื่อหาใครเปรียบได้ ชอบถูกเค้าเเกล้ง กล้ามที่สร้างไว้นั้นไม่เป็นประโยชน์ มีสามีชื่อดงอุน ปาหหนาเท่าจานบิน บาย


ลีกีกวัง