กากส์


28

เป็นคำขั้นกว่าของคำดั้งเดิมคำว่า กาก
บ้างก็ว่าแปลงมาจากคำกริยาคำว่า suck เวลาใช้กับประธานเอกพจน์จึงจะเติม ส์ ต่อท้าย

มือถือยี่ห้อนี้กากส์แทบจะทุกรุ่น


3

กากส์ = กาก + สัส << ลดรูป

ไมพวกมึงถึงกากส์จังว่ะ!


2

นอกจากจะเป็นคำขั้นกว่าของคำว่า กาก แล้ว ความหมายที่ตามมาก็คือ ไร้ค่ายิ่งกว่าขี้ อี้...

ทำไมพวกคุณถึงได้กากส์กันอย่างนี้...


เสนอนิยามใหม่

กากส์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง