นิยามที่ดีที่สุด
กากส์

เป็นคำขั้นกว่าของคำดั้งเดิมคำว่า กาก
บ้างก็ว่าแปลงมาจากคำกริยาคำว่า suck เวลาใช้กับประธานเอกพจน์จึงจะเติม ส์ ต่อท้าย


มือถือยี่ห้อนี้กากส์แทบจะทุกรุ่น

กากส์

กากส์ = กาก + สัส << ลดรูป


ไมพวกมึงถึงกากส์จังว่ะ!

กากส์

นอกจากจะเป็นคำขั้นกว่าของคำว่า กาก แล้ว ความหมายที่ตามมาก็คือ ไร้ค่ายิ่งกว่าขี้ อี้...


ทำไมพวกคุณถึงได้กากส์กันอย่างนี้...