นิยามที่ดีที่สุด
กากสัส

ใช้สำหรับการเล่นเกมหรือ การท้าดวล


กากสัส เล่นเหี้ยอะไรมึงเนี้ย กลับไปเล่นมาริโอไป