กากสัส


1

ใช้สำหรับการเล่นเกมหรือ การท้าดวล

กากสัส เล่นเหี้ยอะไรมึงเนี้ย กลับไปเล่นมาริโอไป


เสนอนิยามใหม่

กากสัส
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง