นิยามที่ดีที่สุด
เกิกเสิด

เป็นคำพ่องเสียงคล้ายๆคำว่า "กากสัส" แต่ให้อารมณ์นิ่มนวลกว่า
ที่มาของคำ มาจาก อ่านออกเสียงลากยาววว แล้วเพี้ยนไป
ก า ก ก ก ก ส า ส ส ส ==> เ กิ ก ก ก เ สิ ด ด


a:วันนี้เข้าเรียนไม่ทันว่ะ
b:เกิกเสิด อิอิกำเบยพร่องเตย